نوع طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو)
نوع سایت دایرکتوری
رنگ بندی سفید،آبی
نوع طرح رسمی

ایران نانو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ایران نانو (رصد اسناد سیاست گذاری)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره