نوع طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو)
نوع سایت اطلاع رسانی
رنگ بندی نخودی،کرمی
نوع طرح رسمی

سرآمدان علمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فدراسیون سرآمدان علمی ایران ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره