نوع طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو)
نوع سایت مذهبی
رنگ بندی سبز،سدری تیره
نوع طرح غیر رسمی

شورای عالی حوزه علمیه خراسان

 دومین حوزه علمیه جهان تشیع
بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره