نوع طراحی غیر واکنش گرا
نوع سایت خدمت رسانی
رنگ بندی کرمی،فیروزه ای
نوع طرح رسمی

پورتال جامع منطقه ۸ شهرداری مشهد

پورتال جامع منطقه ۸ شهرداری مشهد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)
بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره