نوع طراحی واکنش گرا (ریسپانسیو)
نوع سایت اطلاع رسانی
رنگ بندی نخودی،کرمی
نوع طرح رسمی

سرآمدان علمی، معاونت فناوری ریاست جمهوری

طراحی گرافیک وب و طراحی رابط کاربری وب سایت فدراسیون سرآمدان علمی ایران ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره