نوع طراحی غیر واکنش گرا
نوع سایت سازمانی
رنگ بندی سفید ، خاکستری
نوع طرح رسمی

مخابرات استان فارس _ ۱۳۹۰

طراحی گرافیک وب و طراحی رابط کاربری پورتال پرسنلی سیستم پاسخگوی همکار
بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره