سیستم عامل اندروید
نوع اپلیکیشن عبور
رنگ بندی سفید،قرمز
قابل دسترس در غیررسمی

📱 اپلکیشن عبور

طراحی رابط کاربری و تجربی اپلکیشن عبور
بازگشت به نمونه کارها
بستن پنجره تصویر پنجره