مشاوره رایگان از طریق چت
تلگرام و واتس‌اپ پشتیبانی

مخابرات استان فارس

پورتال پرسنلی سیستم پاسخگوی همکار

طراحی گرافیک وب، طراحی رابط کاربری پورتال پرسنلی سیستم پاسخگوی همکار شرکت مخابرات استان فارس

نوع سفارش

طراحی گرافیک وب، طراحی رابط کاربری پورتال پرسنلی سیستم پاسخگوی همکار شرکت مخابرات استان فارس

طراحی گرافیک وب، طراحی رابط کاربری پورتال پرسنلی سیستم پاسخگوی همکار شرکت مخابرات استان فارس

FARS TCI

شرکت مخابرات استان فارس دارای مراکز مخابراتی متعدد با ظرفیت های کم و بالا بوده که بر اساس این ظرفیتهای سوئیچ ، امر ارتباطات مخابراتی مردم استان را تامین می نمایند با توجه به استقبال روز افزون در استفاده از خدمات مخابراتی، توسعه سیستمهای مخابراتی روند رو به رشدی را به دنبال داشته است.

طراحی گرافیک وب، طراحی رابط کاربری و تجربی وب سایت کنفرانس بین المللی معادن با حضور کشورهای حوزه خلیج فارس

کنفرانس بین المللی معادن

پروژه بعدی