مشاوره تبلیغاتی گروه افرو

مشاوره تبلیغاتی :

آیا می‌دانید تبلیغات و اطلاع رسانی شرکت‌‌های تجاری، یکی از عوامل مهمی است که در افزایش درآمد تأثیر دارد؟
نتایج تحقیقات کارشناسان خبره نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریان در زمان تصمیم گیری برای خرید یک کالا، بر مبنای نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی شرکت فروشنده قضاوت می‌کنند و در صورتی که این طراحی نامناسب باشد از خرید از شرکت یاد شده منصرف می‌شوند؛ به عبارت دیگر یکی از رکنهای اساسی در فروش، تبلیغات می باشد زیرا نگاه اول مخاطب را جلب می‌نماید و بر عملکرد وی تأثیرگذار است. شرکت افرو با در نظر گرفتن استاندارد‌های طراحی، بهترین مشاور تبلیغاتی شما خواهد بود.
بستن پنجره تصویر پنجره